logo
ul. Mławska 6/4 Białystok
Godziny pracy Pon - pt: 800 - 1800

Jakich leków nie wolno przyjmować w trakcie laseroterapii?

Laseroterapia, czyli wykorzystanie energii światła lasera do leczenia różnych schorzeń stała się popularna w ostatnich latach. Pomimo jej skuteczności i stosunkowo niewielkich skutków ubocznych, istnieje kilka leków, których nie wolno przyjmować podczas tego rodzaju terapii. W poniższym artykule omówimy najważniejsze z nich oraz powody, dla których ich stosowanie jest przeciwwskazane.

Leki światłouczulające

Podczas laseroterapii należy unikać leków światłouczulających, które mogą zwiększyć wrażliwość skóry na działanie światła laserowego. Leki te mogą prowadzić do powstawania oparzeń lub przebarwień skóry. Przykłady takich leków to niektóre antybiotyki (np. tetracykliny), leki przeciwdepresyjne (np. imipramina), leki przeciwhistaminowe (np. prometazyna) czy leki stosowane w terapii nowotworów (np. 5-fluorouracyl).

Leki wpływające na krzepliwość krwi

W trakcie zbiegów laserowych istnieje ryzyko uszkodzenia naczyń krwionośnych, co może prowadzić do krwawienia. Dlatego ważne jest, aby unikać leków, które wpływają na krzepliwość krwi. Przykłady takich leków to antykoagulanty (np. warfaryna), leki przeciwpłytkowe (np. kwas acetylosalicylowy) oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen).

Leki wpływające na proces gojenia

Niektóre leki mogą wpływać na proces gojenia skóry po zabiegach laserowych, co może prowadzić do powikłań, takich jak zakażenia czy blizny. Przykłady takich leków to kortykosteroidy (np. prednizon), retinoidy (np. izotretynoina) oraz imunosupresanty (np. cyklosporyna).

Leki hormonalne

Niektóre badania wykazały, że stosowanie leków hormonalnych, takich jak doustne środki antykoncepcyjne czy hormonalna terapia zastępcza, może wpłynąć na skuteczność laseroterapii. Chociaż nie ma jednoznacznych dowodów na to, że te leki są przeciwwskazane podczas terapii, warto skonsultować się z laseroterapeutą w celu oceny potencjalnego ryzyka.

Leki stosowane w trakcie ciąży i karmienia piersią

W trakcie ciąży i karmienia piersią wiele leków jest przeciwwskazanych ze względu na potencjalne ryzyko dla płodu lub dziecka. Ponieważ laseroterapia może być również przeciwwskazana w tych okresach, ważne jest, aby dokładnie omówić na konsultacji wstępnej wszelkie przyjmowane leki oraz ewentualne ryzyko związane z terapią.

Umów się na wizytę

Zadzwoń aby dowiedzieć się więcej